Contact 

Email: 

kellythoma@yahoo.com


Photos by:

Narciso Corporation Photography 

Giannis Manioros

Stefania Ouranou

Giannis Bromirakis

Bastian Parschau

Cornilia Sidira

Antonis N Katsounas

Nikos Alexandrou 

Dimitra Genetzaki